Forsker for å holde offshore-arbeidere varme i Arktis

  • mail

Forsker for å holde offshore-arbeidere varme i Arktis

NRK har publisert en sak om prosjektet vi har initiert  sammen med SINTEF, Statoil og Eni Norge om å utvikle Arctic Protection, arbeidsklær for nordområdene.


Les mer om prosjektet Arctic Protection hos NRK her:
https://www.nrk.no/finnmark/forskere-vil-gjore-det-mulig-a-jobbe-dobbelt-sa-lenge-i-kulda-1.13249753

Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd, og er et svar på den utfordringen norsk petroleumsindustri møter når de nå flytter seg stadig nordover.  

Arbeidsklærne som normalt brukes offshore er ikke tilpasset for de ekstreme værforholdene man har i Arktis, der kombinasjonen av lave temperaturer og sterk vind vil være en enda større utfordring enn i Nordsjøen.

– I dag jobber de fleste offshorearbeidere i Barentshavet i tradisjonelle bomullskjeledresser, fordi det ikke finnes arbeidstøy tilpasset for disse mer ekstreme forholdene, sier industridesigner og SINTEF-forsker Ole Petter Næsgaard.

Kravene til arbeidsklær offshore er nemlig så strenge at man ikke ”bare kan ta på seg noe ekstra” om det blir kaldere.

– Når du jobber ute på plattform i Nordområdene kommer beskyttelse mot ekstremværet inn som en ekstra dimensjon, og samtidig må bekledningen innfri alle gjeldende krav knyttet til flammehemming og antistatiske egenskaper. Løsningen må også være tilpasset for bruk av kommunikasjonsutstyr. Det er den koden vi har jobbet sammen for å knekke, sier produktutviklingsleder Kari Hjelden i Wenaas Workwear.

Fra laboratorium til plattformer og tilbake
I prosjektet har vi latt testpersoner prøve stadig nye materialer og kombinasjoner, mens de har løst oppgaver som krever forskjellige grader av fysisk aktivitet inne i SINTEFs Arbeidsfysiologiske Laboratorium i Trondheim. Her har temperaturen blitt skrudd helt ned til -25 oC som tilsvarer det som venter helt nord-øst i den norske delen av Barentshavet.

– En stor utfordring vi avdekket var at et slikt kleskonsept må innfri mange motstridende krav. Det er et klart behov for beskyttelse mot lave temperaturer, vind og fuktighet, klærne må beskytte mot en rekke risikofaktorer og tåle svært tøff bruk. Vi snakket med flere petroleumsarbeidere med erfaring fra arbeid i nordområdene og de opplevde det som vanskelig å regulere temperaturen etter behov, sier Næsgaard i SINTEF. 

Etter hvert som nye prototyper ble klare, ble de også flydd ut til Statoil og Eni Norges bore- og produksjonsrigger der arbeidere stod klare til å prøve dem ut i praksis. Resultatet av testing både i laboratoriet og på plattformene førte til ytterligere forbedringer og nye prototyper.

– Laboratorietestene viser at det er forsvarlig å doble den anbefalte arbeidstiden utendørs, gitt at riktig bekledning blir benyttet. Samtidig ser vi at bruk av mer teknisk bekledning krever kunnskap hos brukerne knyttet til det å kle seg riktig og regulere bekledningen etter arbeidssituasjonen. Dette vil kunne føre til bedre yteevne og sikkerhet for de som arbeider under slike ekstreme forhold, sier Næsgaard.

Halverte mengden klær
– Klærne er fenomenale. De er veldig tynne, veier lite og holder både vann og vind ute. Jeg brukte de i 13 minusgrader og stiv kuling, og kunne halvere mengden klær sammenlignet med det jeg ellers måtte brukt, sier Bjørn Tore Kjerkreit, dekksarbeider i Saipem.

Han testet klærne på jobb på borerigg mens de fortsatt var under utvikling, og meldte tilbake på alt fra komfort til konkrete detaljer som størrelse på lommer.

– Jeg forelsket meg rett og slett litt i dem. Så det ble faktisk til at jeg aldri leverte dem tilbake, sier Kjerkreit.

RELATERTE ARTIKLER

Byggeindustrien-nr3_710x340

Artikkel fra Byggeindustrien nr3 - 2017

Byggindustrien skriver om Wenaas sitt samarbeid med SINTEF for kalde forhold.