Kunden i fokus

  • mail

Et miljø for gode løsninger

I alt Wenaas gjør, har vi fokus på å tilfredsstille kundenes behov. Vi vil ha færrest mulig mellomledd fra produksjon til leveranse. Dette skaper et miljø og en mulighet til å være løsningsorientert, og å kunne gi raske og korrekte tilbakemeldinger. Ved større forespørsler og implementeringer setter vi inn et prosjektteam, som sørger for en grundig kartlegging av kundens behov for å sikre en optimal løsning både når det gjelder produkter, logistikkløsninger og implementering.

Tett samarbeid med brukere, forskningsmiljøer og bransjen

Våre produktutviklere samarbeider tett med brukerne, og er representert i en rekke HMS-utvalg, brukergrupper og referansegrupper. Vi er i kontinuerlig dialog med produsenter, og kan dermed påvirke utviklingen deres i henhold til markedets behov, samtidig som vi får førstehånds kunnskap om hva som finnes på markedet. I tillegg til interne tester og vurderinger, har vi tilgang til de mest anerkjente testlaboratoriene – blant annet driver vi forskning og innovasjon sammen med Sintef. Innen verneutstyr har vi også valgt å samarbeide med de største aktørene og de mest anerkjente varemerkene på markedet.