EN KUNNSKAPSBEDRIFT

  • mail

UTVIKLING AV VERNEUTSTYR KREVER BRED INNSIKT OG EKSPERTISE

Dagens – og ikke minst fremtidens arbeidstøy er svært avanserte produkter. Wenaas har bygd opp et fagmiljø rundt dette som er enestående i nordisk sammenheng. Dette omfatter produktekspertise, kompetanse innen mønster og konstruksjon, tekstilingeniører, produksjon, logistikk og salg, implementering av store leveranser og kontrakter, samt tett kundesamarbeid og -oppfølging. Wenaas eier og drifter hele verdikjeden fra idé til produktutvikling og distribusjon. Dette gjør at vi kan tilby fleksible løsninger og produkter, og levere til avtalt tid.

Tett samarbeid med brukere, forskningsmiljøer og bransjen
Våre produktutviklere samarbeider tett med dem som faktisk bruker produktene, og er representert i flere HMS-utvalg, brukergrupper og referansegrupper. Vi fører en tett dialog med produsenter av råvarer, noe som gjør oss i stand til å påvirke deres utvikling for å møte nye behov, samtidig som vi har førstehånds kjennskap til hva som finnes på markedet. Denne formen for direkte innovasjon, kombinert med vår spesialkompetanse og det unike topp-til-tå sortimentet, har gjort oss til markedsleder i Norge. I tillegg til interne tester og vurderinger, har vi tilgang til anerkjente testlaboratorier, og driver produktutvikling sammen med bl.a. Sintef. Vi er derfor allerede i gang med utviklingen av fremtidens topp-til-tå løsninger. Innen verneutstyr velger vi også å samarbeide med noen av de største aktørene og mest anerkjente varemerkene på markedet. 

Effektive helhetsløsninger
Wenaas har utviklet effektive bestillings- og logistikkløsninger, som bidrar til en optimalisering av verdikjeden og sikrer våre kunder den mest kostnadseffektive totalløsningen. Blant annet web-shop. container- og floor stock-løsninger.

Ansatte i Wenaas er dedikerte og kunnskapsrike innen egne fagfelt og totalløsninger. Vi har den ekspertisen og kompetansen som er nødvendig, og bidrar gjerne med rådgiving, slik at  løsningen blir optimal og at utstyret blir brukt og vedlikeholdt på korrekt måte. Vår misjon er å beskytte folk i arbeid med all vår kompetanse. Vi vet at våre produkter kan bety forskjellen mellom liv og død, og gjør absolutt ingen kompromisser. 

aspect%20LOGO

ELEKTRONISK LAGER

Ved å implementere Electronic Floor Stock (EFS), blir et lokalt lager av arbeidstøy, vernesko og PPE mindre ressurskrevende å drifte.

2.6%20Linjemann_65_340x340

kunden i fokus

Et miljø for gode løsninger. I alt Wenaas gjør, har vi fokus på å tilfredsstille kundens behov.

2.4--CSR--340x340

Samfunnsansvar SCR

Beskyttelse i alle ledd. Alt vi gjør i Wenaas er sentrert rundt beskyttelse og ansvar.