Effektiv logistikk og produksjon

  • mail

God service krever gode systemer

Riktig produkt til riktig tid og riktig pris. Vi vet at dette grunnleggende prinsippet gjør hverdagen enklere for kundene våre, og har lagt alt til rette for å sikre effektivitet, forutsigbarhet og trygghet rundt leveransene. Vi har et organisert, systematisert innkjøpssystem som planlegger, organiserer og sikrer varer på lager, og svært fleksible lager- og logistikkløsninger som får varene raskt ut til kundene, uavhengig av kundestruktur.

Fleksibilitet i lager og logistikk
Lageret består av 9000 palleplasser styrt av fire roboter, ett manuelt lager med 1500 palleplasser, samt plukklager med ca. 22 000 plukklokasjoner som er helt automatisert.

Alle forhåndsmeldte vareankomster er lagerført innen 24 timer, noe som sikrer at varene raskt og effektivt kan videresendes kunde. Alle ordrer overført før kl. 16 plukkes og klargjøres for transport påfølgende arbeidsdag.

Kvalitetssikret produksjon
Våre høyt kvalifiserte innkjøpere har omfattende kunnskap om produksjonsenhetene. Vi produserer over store deler av verden, avhengig av råvaretilgang, volum og tilgjengelig kapasitet. Våre kvalifiserte innkjøpere sørger for å utnytte rasjonell råvaretilgang med tilgjengelig kapasitet. De store volumene produseres i hovedsak i Asia, mens mindre volumer og teknisk krevende plagg produseres i Europa. Wenaas har eget kontor i Hong Kong for oppfølging og kvalitetssikring av alle produksjoner, og et tilsvarende kontor er etablert i Europa. Lokal tilstedeværelse sikrer jevn og god kvalitet på produksjonen, forutsigbare leveringer, samt oppfølging av vårt CSR program.

RELATERTE ARTIKLER

aspect%20LOGO

ELEKTRONISK LAGER

Et lokalt lager sparer ressurser. Ved å implimentere Electronic Floor Stock (EFS) bli et lokalt lager av arbeidstøy, vernesko og PPE mindre ressurskrevende å drifte.

4.61_340x340%20E-trade

E-handelsløsning WMS

Wenaas satser på gode IT-løsninger for å kostnadseffektivisere hverdagen for kundene våre. Wenaas Management System (WMS) er en e-handelsløsning som gjør innkjøps- og bestillingsprosessen rask og enkel, med en 100% digital prosess fra bestilling til fakturering.

2.50_340x340

EN KUNNSKAPSBEDRIFT

Utvikling av verneutstyr krever bred innsikt og ekspertise. Dagens, og ikke minst fremtidens, arbeidstøy er svært avanserte produkter.