SAMFUNNSANSVAR SCR

  • mail

BESKYTTELSE I ALLE LEDD

Alt vi gjør i Wenaas er sentrert rundt beskyttelse og ansvar. Vi er svært bevisste på at virksomheten vår har miljø- og samfunnsmessige innvirkninger langt utover selve selskapet. Som markedsleder stiller vi høye krav til oss selv, og arbeider aktivt med forbedringstiltak.

Et omfattende SCR-program (Sustainability and Corporate Responsibility)
Alle våre leverandører har signert Code of Conduct, med regler og retningslinjer for behandling av medarbeidere og miljø. Her viser vi nulltoleranse for tvangsarbeid og barnearbeid. Vi jobber kontinuerlig med forbedringstiltak med våre leverandører med krav til organisasjonsfrihet, likestilling og rettferdig og lovbestemt inntekt, fast arbeidstid, et sikkert arbeidsmiljø, juridisk bindende arbeidsforhold, samt krav om at alle forpliktelser, lover og regler om sosial trygghet skal respekteres.

Stikkord om vårt arbeid med samfunnsansvar
- Vi oppfyller alle krav og standarder fremsatt av FNs arbeidsorganisasjon.
- Tekstilene som brukes i våre modeller, er sertifisert iht. Øko-Tex 100
- Vi er sertifisert iht. kvalitetssikringsprogrammet ISO 9001:2008.
- Vi etterlever kravene til REACH – EUs lovregulering av kjemikalier som blir importert til EU/EØS.

- Vårt SCR-program er omfattende og vi gjør det vi kan for at all produksjon foregår under bærekraftige forhold som tåler ettersyn.