Trygg fra Topp til tå

  • mail

Vi beskytter virksomhetens mest verdifulle ressurs

Wenaas leverer arbeidstøy og personlig verneutstyr til brukere i bransjer med ekstremt høye sikkerhetskrav. Produktene skal beskytte mot alt fra vann til varme, fra støy til fall, fra kulde til flamme, og de skal gjøre det fra topp til tå. Vår jobb er å sørge for at folk føler seg trygge når de går på arbeid, og at de kommer hjem igjen i god behold.

Produktutviklingen skjer der utstyret skal brukes
Produktutviklerne våre samarbeider alltid tett med sluttbrukerne, og har kompromissløs fokus på personlig beskyttelse. Denne formen for direkte innovasjon, kombinert med spesialistkompetanse på bransje, samt vårt unike topp-til-tå sortiment, har gjort oss til markedsleder i Norge.

Sertifisering og normer
I tillegg til å tilfredsstille brukernes behov, må en rekke av produktene våre sertifiseres som personlig verneutstyr. Wenaas har dedikerte personer som jobber med EN-/ISO-normer, og som har ett tett samarbeid med test- og sertifiseringsinstitutter. Denne kombinasjonen sikrer at våre plagg alltid er sertifisert og godkjent etter de siste normer og regler. Når kundene har gjennomført en risikovurdering, sørger vi for at produktene er sertifisert og gir riktig beskyttelse i henhold til arbeidsoppgavene som skal utføres.

2.50_340x340

EN KUNNSKAPS-BEDRIFT

Dagens – og ikke minst fremtidens arbeidstøy er svært avanserte produkter. Wenaas har bygd opp et fagmiljø rundt dette som er enestående i nordisk sammenheng.

2.6%20Linjemann_65_340x340

kunden i fokus

Et miljø for gode løsninger. I alt Wenaas gjør, har vi fokus på å tilfredsstille kundenes behov.

2.4--CSR--340x340

Samfunnsansvar SCR

Beskyttelse i alle ledd. Alt vi gjør i Wenaas er sentrert rundt beskyttelse og ansvar.