EN HISTORIE OM SIKKERHET

  • mail

Lang erfaring i beskyttelse av arbeidsfolk

I 1931 startet Lars Wenaas en liten konfeksjonsfabrikk i sin egen kjeller i Måndalen. Gjennom årene vokste virksomheten, og på 1950-tallet ble det besluttet å fokusere på utvikling og produksjon av arbeidstøy. Wenaas har siden dette skapt en tryggere og mer komfortabel arbeidsdag for industriarbeidere. Vi var blant de første til å utvikle og produsere arbeidstøy i Norge, og har utviklet oss fra å være en liten lokalbedrift, til å bli en ledende internasjonal leverandør av topp-til-tå sikkerhetsløsninger. Wenaas har hele tiden vært en innovatør i bransjen, med arbeideres behov, komfort og sikkerhet i fokus. Denne formen for direkte innovasjon, kombinert med spesialkompetanse, har brakt mange nye løsninger og produkter til markedet – en ideologi og arbeidsform som fortsatt preger oss i Wenaas. 

Historien om Wenaas
1930-tallet
Lars Wenaas (1869-1960) emigrerer til USA. Her går han i skredderlære før han verver seg i hæren. I 1912 returnerer han til Norge, og i 1931 starter han en liten tekstilfabrikk hjemme i kjelleren i Måndalen.

1950-60-tallet 
En ny fabrikk blir bygget i Måndalen. Neste generasjon, Sigmund (1919-2004) og Leif Wenaas (1916-1973) overtar, og etablerer selskapet Brødrene Wenaas AS. Etter fire år skiller de lag. Nye og innovative produkter – spesielt til bygg- og anleggsbransjen blir lansert. Mange av dem er utviklet videre, og finnes fortsatt på markedet.

1970-tallet
Tredje generasjon – Lars Wenaas (1951- ) overtar virksomheten, og volumet vokser. Det blir behov for å bygge en ny og moderne fabrikk i Måndalen. I 1975 når omsetningen 7 millioner kroner.
Merkenavnet Wenaas og tilhørende logo blir etablert, og selskapet får kontrakter med store norske industribedrifter.
Olje- og gasseventyret starter, og Wenaas utvikler løsninger og produkter til den nye industrien. Arbeidsmiljøet i Nordsjøen er mer krevende enn den landbaserte industrien, og innovative løsninger blir utviklet i et nært samarbeid med brukerne. De første offshore kjeledressene i bomull ser dagens lys, og til industrien utvikler man kjeledresser i Moleskin, som er mer slitesterke for arbeidere i tungindustrien og skipsbygging.
Behovet for å beskytte brukerne mot varme og åpne flammer blir større. Wenaas samarbeider tett med Daletec og utvikler de første flammehemmende kjeledressene i 1976, da til landbasert industri på Husnes. Kjeledressene videreutvikles, og på slutten av 70-tallet er flammehemmende kjeledresser også implementert innen offshorevirksomhet.

1980-tallet
Wenaas etablerer seg i Stavanger for å være nærmere olje- og gassindustrien. Omsetningen når 100 millioner kroner i 1988. Behov for økt produksjonskapasitet kombinert med behov for lavere produksjonskostnader medfører at Wenaas bygger en fabrikk i Irland. Deler av produksjonen settes ut, samtidig som selskapet kjøper opp flere norske produsenter av arbeidstøy. Wenaas befester sin posisjon og inngår kontrakter med flere norske industri- og transportbedrifter både onshore og offshore. Behovet for mer slitesterke og vannavvisende produkter øker, og metervare av bevernylon blir raskt et sentralt produkt i de nye kolleksjonene. Spesielt kjent fra denne tiden er utviklingen av bevernylon vinterdresser til både store og små, men materialet blir også brukt i ufôrede kjeledresser, arbeidsbukser og uniformer til bl.a. politi, vekterselskaper og redningsorganisasjoner. Et av tiltakene for å redusere arbeidsulykker er å montere reflekser på arbeidstøyet. Wenaas lanserer derfor refleks på en rekke lagerførte produkter, men tilbyr også denne tjenesten ved ettermontering på produksjonsanlegget i Måndalen.

1990-tallet
Et stadig større krav til rasjonell produksjon og lavere kostnader medfører at Wenaas blir den første arbeidstøyprodusenten som etablerer produksjon i Polen. Selskapet vokser gjennom flere store kontrakter og oppkjøp av en rekke andre arbeidstøyaktører i Norge. Wenaas og Hejco fusjoneres under navnet Kansas Wenaas AS.
Wenaas kjøper Business Design, en ledende aktør rettet mot bedrifter med behov for spesialproduksjon av uniformer og arbeidstøy, der selskapets profil blir gjenspeilet i bekledningen. Slik blir også Wenaas en sentral aktør, gjennom oppkjøp av en bedrift med høy kunnskap og lang erfaring fra denne delen av markedet.
Oppkjøp av Ary konfeksjon, bransjespesialist innen brann og redning, ambulanse og redningspersonell i Norge. En markedsleder innen segmentet, med svært høy kompetanse innen disse krevende og risikofylte yrkene. Dette var verdifull kompetanse i den videre utviklingen av flammehemmende og beskyttende bekledning til industrien.
Varemerket Odin hansker etableres, med utvikling av produkter til kundesegmenter og markeder der Wenaas allerede besitter god kunnskap om behov. Dette er det første steget mot å bli en topp-til-tå leverandør av innovative produkter.
De første EN-normene, regler med krav til arbeidstøy, blir lovfestet. Wenaas blir den første aktøren i Norge som lanserer sine synlighetskolleksjoner, arbeidstøy tilpasset brukere som jobber på og langs vei.
Kravene til flammehemmende produkter øker, og stadig flere bransjer ser behov for denne typen beskyttelse. Wenaas samarbeider med e-verksbransjen for å utvikle egne kolleksjoner, denne blir tatt godt imot, da både beskyttelse, krav til komfort og viktige brukerdetaljer er tatt hensyn til.

2000-tallet
Wenaas (Kansas Wenaas as) fortsetter å vokse gjennom oppkjøp av en rekke forhandlere og distributører i Norge, i tillegg til kjøp i Finland, Storbritannia, Aserbajdsjan (Caspian, Baku). Omsetningen runder 1 milliard kroner. Kontrakt med Posten inngås. Det etableres et CSR-program og selskapet endrer navn til Kwintet. Selskapet vokser og det bygges nytt lager i Måndalen.

Oppkjøp av Forma vernesko, som var en ledende produsent av vernefottøy, spesielt til det norske markedet. Selskapet har høy kompetanse, gode produktutviklere og anerkjente produkter innen fottøy og blir nå en del av kjernesortimentet. Det neste steget mot å bli en topp-til-tå leverandør. Samtidig blir det inngått avtaler om tett samarbeid med ledende leverandører av øvrige verneprodukter, samtidig som man bygger kompetanse for å kunne jobbe tett med brukerne, forstå og møte deres krevende arbeidsmiljø og tilby komplette løsninger.
Innen flammehemmende produkter er det en stor utvikling innen nye tekstiler, som bidrar til økt sikkerhet og komfort. Til stor glede for brukerne lanserer Wenaas flere nye kolleksjoner med de nye tekstilene. Flere nye kolleksjoner med multinom beskyttelse til bl.a. e-verksindustrien blir lansert, for å møte krav til både synlighet, flammehemmende materialer og beskyttelse ved en lysbue.

2010-tallet   
Wenaas International etablerer kontor i Houston og Aberdeen.
Det er i markedet en økende fokus på totalkostnadene ved innkjøp og logistikk av HMS-produkter. Wenaas utvikler og etablerer nye logistikkløsninger med webshop-løsning, containerløsninger, e-floor stock, EDI, e-faktura, alt for å gi en større kostnadseffektivitet for kundene.
Systematisk opplæring av alle ansatte, og utvikling av fagmiljø for produktutvikling blir etablert for å møte kundenes behov for rådgiving, opplæring og for å kunne bidra til valg av riktige løsninger.
Nært samarbeid med testmiljøet Sintef for utvikling av nye konsepter innen Oil & gas og kalde arbeidsmiljøer, da spesielt arbeid i nordområdene, gir lansering av arbeidstøy som er tilpasset arbeidet i Barents-området.

RELATERTE ARTIKLER

2.20_340x340

trygg fra topp til tå

Wenaas leverer arbeidstøy og personlig verneutstyr til brukere i bransjer med ekstremt høye sikkerhetskrav.

2.50_340x340

EN KUNNSKAPS-BEDRIFT

Utvikling av verneutstyr krever bred innsikt og ekspertise. Dagens, og ikke minst fremtidens, arbeidstøy er svært avanserte produkter.

2.70_340x340

effektiv logistikk og produksjon

God service krever gode systemer. Riktig produkt til riktig tid og riktig pris.