Prosjekt Artic Protection

  • mail

Wenaas leder prosjekt for utvikling av ny arbeidsbekledning i Arktis

Wenaas samarbeider med SINTEF, Statoil og Eni Norge om å utvikle bedre arbeidsbekledning for petroleumsarbeidere i nordområdene. Dagens bekledning tilfredsstiller ikke kravene for å opprettholde manuell yteevne i kulde – spesielt hode og hender er utsatt.

Utvikling basert på forskning og praktisk erfaring
Nye løsninger for termisk beskyttelse skal sikre at arbeid i arktiske områder foregår på en sikker og effektiv måte. Dette tverrfaglige innovasjonsprosjektet skal gjennomføres i tett samarbeid med brukerne, i tillegg til å støtte seg på relevant forskningsmetodikk og erfaringer fra tidligere prosjekter.

Prosjektet inngår i Forskningsrådets store program for petroleumsforskning, PETROMAKS 2, hvor det er bevilget 375 millioner kroner til ulike kompetanse- og forskningsprosjekter.