Manikin Burn Test

  • mail

Flammehemmende undertøy øker sikkerheten

North Carolina State University har påvist at bruk av flammehemmende undertøy reduserer forbrenningsskader vesentlig sammenlignet med vanlig bomullsundertøy.

Test i flammehav
Undersøkelsen ble gjennomført ved at en dukke med 150 varmesensorer ble påkledd nye Wenaas Offshore produkter og vanlig bomullsundertøy, og deretter eksponert for et flammehav i fire sekunder. Dukken ble deretter påkledd nye Wenaas Offshore produkter og Devold® Spirit flammehemmende undertøy, og igjen eksponert for et fire sekunders flammehav. Under eksponeringen målte varmesensorene gjennomtrengningen av varme inn mot huden for å angi 2. eller 3. grads forbrenning. Totalt ble det gitt en indikasjon på hvor stor del av kroppen som ble forbrent.

I tillegg til forbrenning kan det forekomme skåldeskader på grunn av fuktighet. Blir kroppens egen fukt liggende på huden, kan den bli så varm at den koker. Det er derfor svært viktig å bruke et flammehemmende undertøy som har gode fukttransporterende egenskaper.

Graden av forbrenning redusert med 29%
Testen viste at ved bruk av nye Wenaas Offshore Daletec 350A kjeledress, sammen med Devold Spirit flammehemmende undertøy, ble graden av 2. og 3. grads forbrenning redusert med 13%. Testen viste også at ved bruk av nye Wenaas Offshore 220A kjeledress, sammen med Devold Sprirt flammehemmende undertøy, ble graden av 2. og 3. grads forbrenning redusert med hele 29%.