PERSONLIG VERNEUTSTYR

  • mail

Sikkerhet krever samarbeid

Wenaas leverer verneutstyr til bransjer med ekstremt høye sikkerhetskrav: olje og gass, brann og redning, bygg og anlegg, E-verk og kraftselskaper. Vi arbeider alltid i nær kontakt med våre brukere, slik at vi kan forstå og møte krevende arbeidsmiljøer med komplette løsninger innen bekledning og personlig vern. Vi har også et tett samarbeid med flere av markedets ledende leverandører av innovative verneprodukter, slik at vi kan tilby totale beskyttelsesløsninger også der vi ikke produserer alt selv.

Kunnskap og rådgivning
Med vår kompetanse og lange erfaring innen bransjen, kan vi veilede og gi råd i forhold til viktige betraktninger som f.eks:

  • Bidra ved risikovurderinger i arbeidsoperasjoner og arbeidsmiljø
  • Finne løsninger og produkter som gir tilstrekkelig verneeffekt, og kan brukes sikkert i kombinasjon med annet verneutstyr og arbeidsbekledning
  • Tilstrekkelig opplæring i korrekt bruk av utstyret
  • Nødvendig service og etterkontroll av personlig verneutstyr

Brukernes sikkerhet er alltid vår høyeste prioritet. Vi deler våre erfaringer, kompetanse og produktløsninger slik at kundene kan konsentrere seg om å utføre arbeidet sitt – trygt og komfortabelt.

Se et utvalg av vårt personlige fallsikringsutstyr

relaterte artikler

4.40_340x340_handske

hansker

Wenaas har tidligere designet og utviklet vernehansker under navnet Odin, og fra 2010 under varemerket Wenaas.

2.50_340x340

EN KUNNSKAPS-BEDRIFT

Utvikling av verneutstyr krever bred innsikt og ekspertise.Dagens – og ikke minst fremtidens arbeidstøy er svært avanserte produkter.