Når det virkelig brenner

  • mail

Wenaas112 Røykdykkerdress
 

PBI Max/Airlock 3 layer.

For Wenaas er ingenting viktigere enn å beskytte folk mens de jobber.
Vi er derfor stolte over at hele Brann-Norge har samlet seg om vårt banebrytende PBI/Gore Airlock-konseptsom gir en overlegen beskyttelse mot varmegjennomgang.
Nå kommer en ny røykdykkerdress som gjør jobben enda tryggere.
For når det virkelig brenner, er også kommunikasjon med kolleger og andre nødetater kritisk.
Derfor har vi sammen med norske brannvesen utviklet individuelt tilpassede løsninger for integrert og lett tilgjengelig kommunikasjonsutstyr.
Gjennom vår modulbaserte, avtakbare lommesystem kan hver brannmann plassere inntil fire nødnett-terminaler på brystpartiet.