Bygg og anlegg

  • mail

EN TRYGG OG KOMFORTABEL ARBEIDSDAG

Tett samarbeid med håndverkere

Wenaas har helt fra starten jobbet direkte og tett med brukerne, og på 60- og 70-tallet ble det gradvis utviklet arbeidstøy tilpasset for håndverkere, først med vester med utenpåhengende lommer, og senere med bukser – forløperen til dagens håndverksbukser og -kolleksjoner. Hverdagen ble enklere og mer effektiv. Wenaas har helt fra starten vært en pådriver i utviklingen av mer funksjonelt arbeidstøy.

Wenaas har i dag en unik produktkompetanse innen arbeidstøy for håndverkere og personlig verneutstyr. Vårt fagmiljø består av produkteksperter som jobber tett opp mot entreprenører og håndverkere. Målet er alltid å utvikle arbeidstøy og verneutstyrsløsninger som er funksjonelle, komfortable og gir den nødvendige sikkerhet. Plaggene er selvsagt også sertifisert etter de siste EN-normer.

Relaterte artikler

aspect%20LOGO

ELEKTRONISK LAGER

Ved å implementere Electronic Floor Stock blir et lokalt lager mindre ressurskrevende å drifte.

2.4--CSR--340x340

Samfunnsansvar SCR

Alt vi gjør i Wenaas er sentrert rundt beskyttelse og ansvar.

4.62_340x340

containerløsning

En Wenaas-butikk akkurat der du vil ha den. Etter avtale kan Wenaas utplassere container med et forhåndsdefinert sortiment av arbeidstøy, vernesko og PPE på større anleggsplasser.